Výstavní stánek
firmy BULL

----------------------

Kalové nádrže

----------------------

Dům se střechou
z americ. šindele

----------------------

Architekt. návrh
luxusního hotelu

----------------------

Rekonstrukce
modelu areálu
Technolog. parku

----------------------

Výstavní stánky
firmy Renault

----------------------

Výstavní stánek
firmy Minolta

----------------------

Výstavní stánek
firmy LuK

----------------------

Rodinný domek
Marcela

----------------------

Výstavní stánek
firmy 3M

----------------------

Model sila
na dřevní odpad

----------------------

Protipovodňové
zábrany

----------------------

Architekt. studie
obytné zóny
Rudoltice

----------------------

Areál České drožďárenské společnosti a.s.

----------------------

Rodinný domek fy Dřevospol

----------------------

Čistírna odpadních vod fy Fortex

----------------------

Rodinný dům fy Dřevospol

----------------------

Model kašny

----------------------

Model areálu
firmy Euro-Jordán

----------------------

Model ocelovo-betonového silničního mostu

----------------------

Model příhradového železničního mostu

----------------------

Model zavěšeného ocelového mostu

----------------------

Model
rodinného domku

----------------------

Model
rodinného domku
v alpském stylu

----------------------