Výstavní stánek firmy BULL
Model byl zhotoven pro potřeby firmy BULL s.r.o.